UNIE ARMÁDNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ
ČESKÉ REPUBLIKY, Z.S.

 • Unie armádních sportovních klubů České republiky, zapsaný spolek je dobrovolným, otevřeným a politicky nezávislým sdružením sportovních klubů, které ve své činnosti spolupracují s útvary a zařízeními Armády České republiky.
 • Unie armádních sportovních klubů České republiky - občanské sdružení vznikla v červnu 1994 jako občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. K 1. lednu 2014 došlo k přeměně na Unie armádních sportovních klubů České republiky, zapsaný spolek, registrovaný ve spolkovém rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 6110.
 • Každý členský klub sdružený v Unii armádních sportovních klubů ČR, z.s. na základě "Memoranda o spolupráci" s Odborem pro válečné veterány MO a založený dle zákona 89/2012 Sb. (OZ), § 214 - § 302 si zachovává právní subjektivitu.
 • Vznik Unie armádních sportovních klubů České republiky, zapsaný spolek byl důsledkem ukončení systémové státní podpory výkonnostního sportu v Armádě České republiky v září roku 1994.
 • V roce svého vzniku měla Unie armádních sportovních klubů České republiky, zapsaný spolek více než 10.000 členů v 60 členských klubech ve všech Krajích České republiky. V současné době působí 25 členských klubů s 4714 členy v 10 krajích včetně Prahy.
 • Unie armádních sportovních klubů České republiky, zapsaný spolek jako každá nestátní nezisková organizace podobného charakteru a zaměření prochází přirozeným vývojem. Ten mimo jiné souvisí s ukončením vojenské základní služby, dosud neukončenou reformou ozbrojených sil, změnou politických, společenských a ekonomických podmínek činnosti apod.
 • Více než jednu třetinu členů Unie armádních sportovních klubů České republiky, zapsaný spolek  tvoří dívky a chlapci do 18. let, další třetinu vojenští profesionálové, občanští zaměstnanci, vojenští důchodci a jejich rodinní příslušníci.
 • Unie armádních sportovních klubů České republiky, zapsaný spolek je členem Českého olympijského výboru.
 • V součinnosti s Ministerstvem obrany a Armádním sportovním centrem DUKLA se Unie armádních sportovních klubů ČR, z.s. od roku 1995 podílí na organizaci slavnostního vyhlášení ankety NEJLEPŠÍ ARMÁDNÍ SPORTOVEC ROKU a výročního setkání s jubilanty armádního sportu.
 • Významný je podíl Unie armádních sportovních klubů ČR, z.s. na organizaci významných sportovních soutěží a akcí pro mládež, vojenské profesionály a občanskou veřejnost. Uvedené sportovní soutěže jsou vždy součástí Plánu činnosti na daný rok.
 • Výkonný výbor Unie armádních sportovních klubů ČR, z.s.:

Předseda:                         Mgr. Imrich Bugár - TJ Dukla Praha

Místopředseda:                  Ing. Jan Ploc - SSK DUKLA Hradec Králové

Místopředseda:                  Ing. Cyril Schejbal - TJ DUKLA Praha

Členové výboru:                 Alena Fišerová - TJ Dukla Praha

                                        PaeDr. Vladislav Liszok

                                        Ing. Antonín Mařík - HC Klatovy

                                        PaeDr. Vlastimil Šebela - TJ DUKLA Praha

 

 • Kontrolní komise:

Předseda:                         Mgr. Pavel Bittner - SSK Dukla Plzeň

Členové komise:                Petr Eliáš - TJ Dukla Praha

                                        Ján Kormoš - AC AERO Hradec Králové