Zápis z jednání výkonného výboru UNIASK ČR
konané dne 8. října 2015

 

Přítomni: Bugár, Liszok, Mařík, Ploc, Schejbal, Šebela

Omluven: pí. Fišerová

 

  1. Vyhlášení Armádního sportovce roku 2015 se uskuteční ve středu 4. listopadu 2015 od 18.00 hod. v Hotelu Domu Armády Praha 6. Za kluby UNIASK ČR budou vyhlášení jako nejlepší sportovci:

Jan Sychra – sportovní střelba, Dukla Hradec Králové

Pavel Kelemen – dráhová cyklistika, Dukla Brno

Sabina Thurnwaldová - sportovní střelba (juniorka), Dukla Plzeň

Jaroslav Jurka – šerm (trenér), TJ Dukla Olomouc

 

  1. Ocenění jubilantů armádního sportu bude v úterý 8. prosince 2015 opět v Hotelu Domu Armády Praha 6.

     Bowlingový turnaj Memoriál Arnošta Šulce se uskuteční ve středu 25. listopadu 2015 od 16.00 hod. v bowlingovém centru v Praze 6 Dejvicích.

 

  1. Sportovní akce v roce 2015 pořádané kluby UNIASK ČR (Mem. Karla Špatenky, MINICUP fotbalových přípravek, Turnaj tolerance, VC AČR v brokové střelbě, Běh Naděje ve |Strakonicích a Hokejový turnaj v Třebechovicích) proběhly bez problémů.

    Neuskutečnil se I. ročník Mistrovství UNIASK ČR v silničním běhu, který se měl konat 27.9.2015 v rámci silničního běhu Běchovice-Praha pro nezájem mezi    armádními běžci.

 

  1. Návrh na uspořádání Turnaje tolerance v malé kopané v roce 2016 jako dvoudenní nebo jednodenní hraný na dvou stadionech prověří Vl. Liszok, jak u klubů, tak u představitelů Senátu Parlamentu ČR.

  1. Na základě Nového občanského zákoníku se při podání Stanov spolku musí nahlásit sídlo spolku a souhlas majitele. Spolek zpracuje žádost na AHNM, předá UNIASK ČR a ten je po doporučení hromadně odešle. Průvodní dopis klubům zpracuje do 30.10.2015 Vlast.Šebela. Žádosti podají kluby do 30.11.2015 UNIASK ČR.

  1. Pro vytvoření Stanov UNIASK ČR budou použity vzorové stanovy PTU. Kluby UNIASK ČR jsou právnické osoby a budou pobočnými spolky UNIASKČR.

    Návrh Stanov UNIASK ČR vytvoří Vlastimil Šebela do 30.11.2015. Do 15.12.2015 budou rozeslány klubům k připomínkování a ty je nutno zaslat zpět výboru UNIASK ČR do 10.1.2016. Po zapracování připomínek budou zpět rozeslány klubům tak, aby mohly být odsouhlaseny na valné hromadě UNIASK ČR a posléze dány k registraci.

 

  1. Předseda výboru UNIASK ČR Imrich Bugár je v době 15.10.–12.11.2015 na dovolené (léčení).

  1. Příští schůze výboru UNIASK ČR bude ve středu 25.11.2015 od 10.00 hod. (před bowlingovým turnajem)

 

Zapsal: Cyril Schejbal