Zápis z jednání výkonného výboru UNIASK ČR
konané dne 31. března 2016

Přítomni: A. Fišerová, I. Bugár, V. Liszok, A. Mařík, J. Ploc, C. Schejbal, Vl. Šebela

1. Předseda UNIASK ČR I.Bugár přivítal přítomné členy výboru a informoval o kladném jednání ve věci sídla UNIASK ČR na AHNM v Praze. Byla uzavřena smlouva na adresu Pod Juliskou 3, Praha 6.

2. UNIASK ČR zatím neobdržel finanční plnění smlouvy s Vojenskou zdravotní pojišťovnou.

3. Pro zajištění Ústřední hudby AČR na každoročně pořádaný turnaj tolerance bude dán požadavek cestou Odboru pro válečné veterány.

4. Příprava valné hromady UNIASK ČR:

    - písemné materiály zajistí A. Fišerová a C. Schejbal

    - občerstvení – A. Fišerová

    - Důležitým bodem VH bude odsouhlasení stanov UNIASK ČR a jejich podání k registraci

5. K novým stanovám UNIASK ČR došly od klubů 2 připomínky. Klubům bude odpovězeno písemně. Další připomínky jsou již bezpředmětné.

6. Valná hromada UNIASK ČR se uskuteční ve čtvrtek 14. dubna 2016 od 14.00 hod. na metodickém kabinetě ASC DUKLA. Kluby obdrží pozvánky.

7. Výkonný výbor doporučuje přijetí nových klubů (Kajak klub Brandýs n.Labem-z.s. a TJ Dukla Olomouc Box-z.s.) na VH UNIASK ČR.

8. Příští schůze výboru UNIASK ČR bude ve čtvrtek 2.6.2016 od 12.30 hod.


Zapsal: Cyril Schejbal