Zápis z jednání výkonného výboru UNIASK ČR
konané dne 29. září 2016

Přítomni: pí. A. Fišerová, I. Bugár, A. Mařík, J. Ploc, C. Schejbal, Vl. Šebela


1. Předseda UNIASK ČR I. Bugár zhodnotil proběhlé sportovní akce UNIASK ČR v roce 2016 jako úspěšné a bezproblémové. Jednalo se o Hokejový turnaj v Třebechovicích, Mem. K. Špatenky, beeballový turnaj v Brně, Turnaj tolerance, Minicup, VC AČR Hradec Králové a Běh naděje ve Strakonicích. Vyúčtování akcí bylo uzavřeno.

2. V letošním roce ještě proběhnou:
    - 15.10. Mem. Gen. Hradila v šachu
    - 26.10. Vyhlášení armádního sportovce
    - 29.10. cykl. kritérium MTB Harrachov
    - 24.11. Bowlingový turnaj
    -  7.12. Jubilanti 2016
    -  poslední kolo střelecké soutěže Praha
Dále:  12.12. vánoční setkání TJ Dukla Praha
          15.12. vánoční besídka ASC DUKLA

3. V roce 2017 se uskuteční následují akce UNIASK ČR:
    -  8.-10.3. Hokejový turnaj Třebechovice
    - 18.5. Mem. K. Špatenky Liberec
    - 20.5. Beeball Brno
    - 14.6. Minicup Praha
    - 17.6. Turnaj tolerance Praha
    - 11.-13.9. VC AČR Hradec Králové
    - 15.10. Mem Hradila v šachu Praha
    - 28.10. cykl. kritérium MTB Harrachov
    - střelecký turnaj Praha
    - bowlingový turnaj Praha
    - Vyhlášení armádního sportovce 2017 Praha
    - Jubilanti 2017 Praha

4. Na všechny akce UNIASK ČR bylo požádáno o granty MO. Proto je nutno na akcích umísťovat loga MO, VoZP a UNIASK ČR.

5. Pro členy výboru UNIASK ČR bude požádáno o vstupenky na Vyhlášení armádního sportovce 2016.

6. Roční příspěvky UNIASK ČR za rok 2016 doposud nezaplatili kluby TJ Dukla Brno a BC Libochovice. Platby budou urgovány.

7. Tajemnice UNIASK ČR pí. Fišerová bude čerpat dovolenou 10.-14.10.2016.

8. Příští schůze výboru UNIASK ČR bude ve čtvrtek 10.11.2016 od 12.30 hod.


Zapsal: Cyril Schejbal