Zápis z jednání výkonného výboru UNIASK ČR
konané dne 25. února 2016

Přítomni: I. Bugár, V. Liszok, A. Mařík, J. Ploc, C. Schejbal, Vl. Šebela
Omluven: pí. A. Fišerová

1. Předseda UNIASK ČR I.Bugár přivítal přítomné členy výboru a informoval o jednání ve věci sídla UNIASK ČR na AHNM v Praze. Jedná se o sídlo na adrese Podbabská 3, Praha 6. Souhlas je nutný pro registraci stanov UNIASK ČR – z.s.

2. UNIASK ČR jako pořadatel fotbalového turnaje tolerance (18.6.2016) obdržel grant od Magistrátu hl. města Prahy ve výši 200 000,- Kč.

3. Výbor UNIASK ČR zaslal žádost starostovi městské části Prahy 6 o záštitu nad turnajem tolerance. Žádost byla kladně vyřízena.

4. Výkonný výbor souhlasí s návrhem V.Liszoka na obsazení 24 míst startujících družstev na turnaji tolerance. 20 míst dle došlých přihlášek a o další 4 místa kvalifikace 17.6.2016 (pátek).

5. K novým stanovám UNIASK ČR došly od klubů 2 připomínky. Klubům bude odpovězeno písemně. Další připomínky jsou již bezpředmětné.

6. Valná hromada UNIASK ČR se uskuteční ve čtvrtek 14. dubna 2016 od 14.00 hod. na metodickém kabinetě ASC DUKLA. Kluby obdrží pozvánky.

7. Výkonný výbor doporučuje přijetí nových klubů (Kajak klub Brandýs n.Labem-z.s. a TJ Dukla Olomouc Box-z.s.) na VH UNIASK ČR.

8. Příští schůze výboru UNIASK ČR bude ve čtvrtek 31.3.2016 od 12.30 hod.


Zapsal: Cyril Schejbal