Zápis z jednání výkonného výboru UNIASK ČR
konané dne 23. března 2017

 

Přítomni: pí. A. Fišerová, I. Bugár, Vl. Liszok , A. Mařík, J. Ploc, C. Schejbal, Vl. Šebela

 1. Předseda UNIASK ČR I. Bugár přivítal přítomné a zahájil jednání. Hlavním bodem je příprava VH UNIASK ČR, z.s. dne 27.4.2017.
 1. Příprava VH UNIASK:
  1. pozvánky a dokumenty – C.Schejbal
  2. prezence – A.Mařík
  3. předsednictvo – I.Bugár, A. Fišerová, J. Ploc, C. Schejbal (řídící VH)
  4. mandátová kom. – A. Mařík, J. Kormoš, náhr. M. Doležel
  5. návrhová kom. – V. Šebela, R. Beneš náhr. M. Boukalík
  6. občerstvení – A. Fišerová
 1. I. Bugár informoval o grantech na rok 2017 pro UNIASK od MO.
 1. Výbor UNIASK uvažuje o obnovení členství v Asociaci „Vojáci společně“. Jednáním popř. zasláním dopisu je pověřen předseda I. Bugár.
 1. 27.3.2017 se uskuteční setkání zástupců klubů a spolků u „kulatého stolu“ se zástupci MČ Praha 6. Jednání se zúčastní I. Bugár, C. Schejbal a A. Fišerová.
 1. Předseda UNIASK se sejde na informativní schůzces ředitelem Odboru pro válečné veterány plk. E. Stehlíkem.
 1. Hokejového turnaje o pohár vel.vzdušných sil v Třebechovicích se zúčastnil C.  Schejbal.
 1. Příští schůze výboru UNIASK ČR se uskuteční v rámci Turnaje tolerance 3.6.2017

 

Zapsal: Cyril Schejbal