Zápis z jednání výkonného výboru UNIASK ČR
konané dne 22. října 2014

Přítomni: Bugár, Ploc, Mařík, Schejbal, Šebela, Liszok, pí. Fišerová

 

  1. Vyhlášení armádního sportovce roku 2014 se koná ve čtvrtek 30.10.2014 v 18.00 hod.v Domě armády,Praha 6. .Nejlepšími sportovci UNIASK ČR budou vyhlášeni oštěpař Vítězslav Veselý Dukla Praha, pětibojař junior Ondřej Svěchota Dukla Praha a trenér střelců Dukla Hradec Králové Kamil Ploc.

  1. Vánoční bowlingový turnaj Memoriál Arnošta Šulce se koná v úterý 25.11.2014 od 16.00 hod.v bowlingovém centru Praha 6, Bílá ul. Po turnaji se koná schůze VV UNIASK ČR.

  1. Předběžný termín Valné hromady UNIASK ČR výbor navrhuje 23.4.2015 v Praze.

  1. Žádosti o granty MO na rok 2015 byly podány ve stejném rozsahu jako v roce 2014. Do 31.10.2014 budou podány granty na Magistrát hl.města Prahy.

  1. Všechny kluby UNIASK ČR budou osloveny se žádostí o návrhy osob do VV UNIASK ČR, na funkci předsedy UNIASK ČR a do revizní komise. Valná hromada 2015 je volební.

  1. Tvorbu nových stanov UNIASK ČR, dle Nového občanského zákoníku, doporučuje výbor odložit na rok 2015.

  1. Příští řádné jednání VV UNIASK ČR bude ve čtvrtek 12. února 2015 ve 13.00 hod. v pracovně UNIASK.

 

Zapsal: Cyril Schejbal