Zápis z jednání výkonného výboru UNIASK ČR
konané dne 19. února 2015

Přítomni: Bugár, Ploc, Mařík, Schejbal, Liszok, pí.Fišerová

Omluven: Šebela

 

  1. Kontrola zápisu z minulé schůze.
  1. Sportovní akce na rok 2015 pořádané kluby UNIASK ČR:
  1. Změna termínu VC AČR v brokové střelbě na 4.- 6.9.2015.
  2. Výbor UNIASK ČR připravuje I. Ročník Mistrovství UNIASK ČR v silničním běhu,který se koná 27.9.2015 v rámci silničního běhu Běchovice-Praha. Propagaci v armádě zajistí p.Liszok.
  1. Granty MO na rok 2015 byly uspokojeny ve stejném rozsahu jako v roce 2014(tj. 8 grantů).
  1. Příspěvky za rok2014 doposud nezaplatily následující kluby: KLH Vajgar Jindř. Hradec, VTJ Ještěd Liberec, VTJ Rapid Liberec, SK Hvězda Libavá, SKUP odd. sebeobrany Olomouc, HK Rokycany. Uvedené kluby budou opětovně vyzvány k zaplacení nebo k podání žádosti o zrušení členství. Č.účtu UNIASK ČR: 2700497336/2010 (FIO banka).

 5. Výbor UNIASK ČR obdržel doporučující vyjádření NGŠ AČR ve věci využívání nemovitého majetku v působnosti rezortu MO kluby UNIASK ČR.

  1. Termín Valné hromady UNIASK ČR byl změněn na 16.4.2015 14.00 hod.v Praze z důvodu konání pléna ČOV v původně navrhovaném termínu VH UNIASK ČR.
  2. Návrh nových stanov UNIASK ČR, dle Nového občanského zákoníku, vypracuje p.Liszok a předloží výboru k připomínkování.
  1. Schůzky v Senátu Parlamentu ČR ve věci Turnaje tolerance se 24.2.2015 zúčastní pí.Fišerová a p.Bugár.
  1. Příští řádné jednání VV UNIASK ČR bude ve čtvrtek 9. dubna 2015 ve 12.30 hod hod. v pracovně UNIASK.

 

Zapsal: Cyril Schejbal