Zápis z jednání výkonného výboru UNIASK ČR
konané dne 19. ledna 2017

Přítomni: pí. A. Fišerová, I. Bugár, Vl. Liszok , A. Mařík, J. Ploc, C. Schejbal
Omluven: Vl. Šebela

1. Předseda UNIASK ČR I.Bugár zhodnotil uplynulý rok a poděkoval přítomným za jejich iniciativu zejména při organizování sportovních akcí.

2. Došlo k upřesnění plánu činnosti UNIASK ČR na rok 2017:

      - Valná hromada UNIASK ČR se uskuteční ve čtvrtek 27. dubna 2017 ve 14.00 hod. v Praze.
      - Turnaj tolerance v malé kopané bude 3. června 2017 v Praze na Julisce.
      - Velká cena AČR v brokové střelbě se koná 4.-6. srpna 2017 v Hradci Králové.
      - Vyhlášení Armádního sportovce bude 26. října 2017 v Praze.
      - Setkání s jubilanty 5. prosince 2017 v Praze.

Hokejového turnaje o pohár vel.vzdušných sil se zúčastní pp. Mařík a Schejbal.
Dotaz u VoZP na jejich logo o rozměrech cca 3x1 m zajistí A. Fišerová.

3. Informace o Turnaji tolerance v malé kopané:
      - Turnaj se uskuteční 3. června 2017 na stadionu Juliska. Tento termín je nutný vzhledem k nadcházející rekonstrukci trávníku.
      - Vl. Liszok prověří možnost přihlášek na turnaj prostřednictví webových stránek UNIASK .
      - Do 15.2.2017 budou rozeslány propozice na turnaj. Zajistí A. Fišerová.
      - I. Bugár, Vl.Šebela a A.Fišerová navštíví starostu MČP6 a požádají ho o patronát nad turnajem. Termín do 15.2.2017
      - C. Schejbal bude informovat organizační výbor turnaje o termínu jeho uskutečnění.
      - Vl. Šebela zajistí hudbu AČR a případný seskok parašutistů na turnaj.
      - Všichni členové výboru jsou žádáni o zajištění propagace akce v rámci svých možností.

4. Počet členů UNIASK ČR k 31.12.2016: 4 714 členů v 25 klubech.
          
5. Příští schůze výboru UNIASK ČR bude ve čtvrtek 23.3.2017 od 13.00 hod.


Zapsal: Cyril Schejbal