Zápis z jednání výkonného výboru UNIASK ČR
konané dne 18. února 2014

Přítomni: Bugár, Mařík, Schejbal, Šebela, Liszok, pí. Fišerová

Omluven: Málek, Ploc
 

  1. Doplnění Plánu činnosti UNIASK ČR o termíny akcí.

  1. Předseda UNIASK ČR (zast. p.Liszok) a pí. Fišerová se pověřují jednáním Ing. Hláseckou. Termín dohodne pí. Fišerová.

  1. XX. Ročníku turnaje v ledním hokeji o Pohár vel. Vzdušných sil AČR se ve dnech 26.-28.2.2014 zúčastní, jako zástupce UNIASK, p.Mařík.

  1. Jednání s FK Dukla Praha ohledně zajištění fotbalového turnaje MINICUP 2014 provede p.Liszok do 28.2.2014.

  1. Losování Turnaje tolerance bude 13.6.2014 v Senátu parlamentu ČR. Účast v turnaji je podmíněna účastí na losování.

  1. Tvorbu nových stanov UNIASK ČR, dle Nového občanského zákoníku, doporučuje výbor odložit na rok 2015.

  1. Valná hromada UNIASK ČR se uskuteční 23.4.2014 ve 14,00 hod. v budově ASC DUKLA, Pod Juliskou 1, Praha 6.

  1. Příští jednání VV UNIASK ČR bude ve středu 10. dubna 2014 v 12,30 hod. v pracovně UNIASK.

 

Zapsal: Cyril Schejbal