Zápis z jednání výkonného výboru UNIASK ČR
konané dne 18. ledna 2018

 

Přítomni: A. Fišerová, I. Bugár, Vl. Liszok , A. Mařík, J. Ploc, C. Schejbal, Vl. Šebela

  1. Předseda UNIASK ČR I. Bugár přivítal přítomné a zahájil jednání.
  1. Sportovní akce v roce 2017 se uskutečnily v plném rozsahu a předseda UNIASK poděkoval vše, kteří se podíleli na jejich průběhu.
  1. Výbor projednal Plán činnosti UNIASK ČR na rok 2018 a po doplnění některých termínů sportovních akcí jej odsouhlasil.
  1. Členské příspěvky za rok 2017 doposud neuhradily kluby FC Dukla Hranice, FK Dukla Hodonín a BC Libochovice. Klubům bude zaslán upomínkový dopis.
  1. VH UNIASK ČR se uskuteční v úterý 10.4.2018 od 14.00 hod. na metodickém kabinetu ASC DUKLA. Klubům budou v předstihu zaslány pozvánky a pracovní materiály.
  1. Výbor UNIASK ČR podal žádosti o dotace na sportovní akce a to:

                         - na Min. obrany: lední hokej AC - Aero Hradec Králové

  : Mem.K.Špatenky - TJ Dukla Liberec

  : Beeballový turnaj - SK Sever Brno

  : DUKLA Minicup - FK Dukla Praha

  : Turnaj tolerance – výk.výbor

  : VC AČR – SSK Dukla Hradec Králové

  : Mem. Gen.Hradila – TJ Dukla Praha

  : bowlingový turnaj – výk.výbor

 

                          - na MČ P6:      : DUKLA Minicup - FK Dukla Praha

                                                 : Turnaj tolerance – výk.výbor

                                                 : Mem. Gen.Hradila – TJ Dukla Praha

                 - na Mag.hl.m.Prahy:  : DUKLA Minicup - FK Dukla Praha

  : Turnaj tolerance – výk.výbor

 

  1. Příští schůze výboru UNIASK ČR se uskuteční 22.3.2018.

 

Zapsal: Cyril Schejbal