Zápis z jednání výkonného výboru UNIASK ČR
konané dne 16. dubna 2015

 

Přítomni: Bugár, Ploc, Mařík, Schejbal, Liszok, Šebela, pí.Fišerová

1. Výbor UNIASK ČR zvolil své členy do následujících funkcí:
    a) předseda UNIASK ČR:     Imrich Bugár
    b) místopředsedové:           Cyril Schejbal
                                            Jan Ploc
    c) členové:                        Alena Fišerová
                                            Vladislav Liszok
                                            Antonín Mařík
                                            Vlastimil Šebela

2. Příští řádné jednání VV UNIASK ČR bude ve čtvrtek 4. června 2015 ve 13.00 hod hod. v pracovně UNIASK.


Zapsal: Cyril Schejbal