Usnesení XXVI. valné hromady konané dne 11.4.2019

1. XXV. valná hromada UNIASK ČR, z.s. schvaluje:

    1.1.    Zprávu o činnosti výkonného výboru UNIASK ČR, z.s. za období od konání XXV. valné hromady.

    1.2.    Zprávu o hospodaření UNIASK ČR, z.s. za rok 2018.

    1.3.    Zprávu mandátové komise XXVI. valné hromady UNIASK ČR, z.s. o účasti delegátů členských klubů při jednání XXVI. valné hromady UNIASK ČR, z.s.

    1.4.    Složení výkonného výboru UNIASK ČR:
              Imrich Bugár, Alena Fišerová, Vladislav Liszok, Antonín Mařík, Jan Ploc, Cyril Schejbal a Vlastimil Šebela.

    1.5.    Složení kontrolní komise UNIASK ČR:
              Pavel Bittner, Petr Eliáš, Ján Kormoš

    1.6.    Plán činnosti výkonného výboru UNIASK ČR, z.s. na rok 2019.

    1.7.    Rozpočet výkonného výboru UNIASK ČR, z.s. na rok 2019.

    1.8.    Zprávu kontrolní komise za rok 2018.

    1.9.    Výši členských příspěvků na rok 2019.


2. XXVI. valná hromada UNIASK ČR, z.s. ukládá:

    2.1. Výkonném u výboru UNIASK ČR, z.s.:

            2.1.1.    Společně s ostatními organizacemi sportovního prostředí v České republice prosazovat závěry a úkoly Usnesení vlády ČR č. 591/2016     "KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V LETECH 2016-2025 – SPORT 2025".

            2.1.2.    O přijatých závěrech, usneseních a výsledcích jednání jeho statutárních zástupců s orgány státní správy, organizacemi sportovního prostředí v České republice, podnikatelskými subjekty a ostatními organizacemi průběžně informovat členské kluby.

            2.1.3.    V součinnosti s Armádním sportovním centrem DUKLA a TJ Dukla Praha se podílet na slavnostním vyhlášení ankety "ARMÁDNÍ SPORTOVEC ROKU 2019" a "VÝROČNÍHO SETKÁNÍ S JUBILANTY ARMÁDNÍHO SPORTU".

            2.1.4.    Trvalou pozornost věnovat získávání finančních prostředků a jejich účelnému využití.

    2.2. Členským klubům UNIASK ČR, z.s.:

           2.2.1.    Důsledně dodržovat vlastní smlouvy a stanovy UNIASK ČR, z.s..

           2.2.2.    V místě své působnosti prohlubovat součinnost s ostatními spolky působícími  v tělovýchově a sportu při realizaci společných programů a projektů pohybových aktivit pro všechny kategorie spoluobčanů.

           2.2.3.    U všech svých členů důsledně vyžadovat dodržování zásad Antidopingového programu Českého olympijského výboru.

           2.2.4.    Do 31. května 2019 uhradit dosud neuhrazený členský příspěvek za rok 2018.

           2.2.5.    Předložit sekretariátu UNIASK ČR, z.s. do 31.května 2019 žádosti o granty MO na rok 2020 účtované přes UNIASK ČR, z.s.
    
           2.2.6.    Dodržovat směrnici GDPR.