Rozpočet na rok 2018

1. NÁKLADY    
Název účtu částka komentář
Sportovní materiál 150000,00  
Ostatní materiál daňový 10000,00  
Ceny do soutěží 30000,00  
Ostatní materiál 30000,00  
Materiál 220000,00  
Nájmy tělovýchovných zařízení 20000,00  
Ostatní služby, zpracování účetnictví 20000,00  
Tělovýchovné služby 90000,00  
Ubytovací, stravovací, cestovné 100000,00  
Služby 230000,00  
DPP 240000,00  
Odměny organizátorů a rozhodčích 150000,00  
Osobní náklady 390000,00  
Státní příspěvek - záloha - tajemník 60000,00  
Poskytnuté příspěvky 60000,00  
CELKEM 900000,00  

 

2. VÝNOSY    
Název účtu částka komentář
Tržby za tělovýchovné služby 40 000,00    
Tržby za reklamní služby 200 000,00   VoZP, VLS
CELKEM 240 000,00    
Ostatní státní příspěvky 350 000,00   Dotace MO, MŠMT
Ostatní státní příspěvky 200 000,00   MHMP, MČ
Příspěvky od právnických a fyzických osob 60 000,00    
Členské příspěvky 50 000,00    
CELKEM 660 000,00    
CELKEM 900 000,00