Usnesení XXV. valné hromady konané dne 10.4.2018

1. XXV. valná hromada UNIASK ČR, z.s. schvaluje:

    1.1.    Zprávu o činnosti výkonného výboru UNIASK ČR, z.s. za období od konání XXIV. valné hromady.

    1.2.    Zprávu o hospodaření UNIASK ČR, z.s. za rok 2017.

    1.3.    Zprávu mandátové komise XXV. valné hromady UNIASK ČR, z.s. o účasti delegátů členských klubů při jednání XXV. valné hromady UNIASK ČR, z.s.

    1.4.    Plán činnosti výkonného výboru UNIASK ČR, z.s. na rok 2018.

    1.5.    Rozpočet výkonného výboru UNIASK ČR, z.s. na rok 2018.

    1.8.    Zprávu kontrolní komise za rok 2017.

    1.9.    Výši členských příspěvků na rok 2018.


2. XXV. valná hromada UNIASK ČR, z.s. ukládá:

    2.1. Výkonném u výboru UNIASK ČR, z.s.:

            2.1.1.    Společně s ostatními organizacemi sportovního prostředí v České republice prosazovat závěry a úkoly Usnesení vlády ČR č. 591/2016 "Koncepce státní podpory sportu v LETECH 2016-2025 – Sport 2025".

            2.1.2.    O přijatých závěrech, usneseních a výsledcích jednání jeho statutárních zástupců s orgány státní správy, organizacemi sportovního prostředí v České republice, podnikatelskými subjekty a ostatními organizacemi průběžně informovat členské kluby.

            2.1.3.    V součinnosti s Armádním sportovním centrem DUKLA a TJ Dukla Praha se podílet na slavnostním vyhlášení ankety "ARMÁDNÍ SPORTOVEC ROKU 2018" a "VÝROČNÍHO SETKÁNÍ S JUBILANTY ARMÁDNÍHO SPORTU".

            2.1.4.    Trvalou pozornost věnovat získávání finančních prostředků a jejich účelnému využití.

            2.1.5.    Aktivně prosazovat činnost UNIASK ČR, z.s. a spolupracovat s Odborem pro válečné veterány Ministerstva obrany.


    2.2. Členským klubům UNIASK ČR, z.s..

            2.2.1.    Důsledně dodržovat vlastní smlouvy a stanovy UNIASK ČR, z.s..

            2.2.2.    V místě své působnosti prohlubovat součinnost s ostatními spolky působícími v tělovýchově a sportu při realizaci společných programů a projektů pohybových aktivit pro všechny kategorie spoluobčanů.


            2.2.3.    U všech svých členů důsledně vyžadovat dodržování Antidopingového programu Českého olympijského výboru.

            2.2.4.    Do 31. května 2018 uhradit dosud neuhrazený členský příspěvek za rok 2018.

            2.2.5.    Předložit sekretariátu UNIASK ČR, z.s. do 31.5.2018 žádosti i granty MO na rok 2019 účtované přes UNIASK ČR, z.s..