Členské příspěvky UNIASK ČR v roce 2019

      Podle hlavy IV, článek 3, písmeno h) Stanov UNIASK ČR, z.s. (změna ze dne 9. srpna 2009) předkládá výkonný výbor XXVI. valné hromadě návrh na stanovení výše členských příspěvků v roce 2019 takto:

1. Členské  kluby UNIASK ČR, z.s.:
    (hlava III, články 1,2 a 7, písmeno e) stanov)
   
    a) zapsané spolky s členskou základnou:

  • do 25 členů                                             1.000,- Kč
  • od 26 do 100 členů                                  1.500,- Kč
  • od 101 do 500 členů                                2.500,- Kč
  • od 501 do 1000 členů                              3.500,- Kč
  • nad 1001 členů                                       5.000,- Kč

    b) obchodní společnosti:
                                                                    10.000,- Kč

2. Individuální členové:
    (hlava III, článek 4 a 7, písmeno e) stanov)    2.500,- Kč  

3. Mimořádní členové:
    (hlava III, článek 5 a 7, písmeno e) stanov)    5.000,- Kč

Pro výpočet členského příspěvku je rozhodující stav členské základny k 31. prosinci 2018.

Členský příspěvek musí být uhrazen do 31. května 2019.

Číslo účtu UNIASK ČR: 2700497336/2010 – FIO banka.