Hospodaření v roce 2015

1. Výnosy

Účet Název účtu Částka Komentář
60201 Tržby za tělovýchovné služby 17200 startovné
60204 Tržby za reklamní služby 160000 VOZP
60 Tržby za vlastní výkony a za zboží 177200  
68101 Ostatní státní příspěvky 242000 Dotace MO
68102 Ostatní příspěvky z krajů 200000 Magistrát Praha
68103 Ostatní příspěvky z městské části 30000 MČ Praha 6
68201 Sponzorské dary 100000  
68401 Členské příspěvky 33500 2015
68402 Členské příspěvky 2500 Doplatek 2014
68403 Příspěvky na turnaje 23000  
68 Přijaté příspěvky 631000  
  Celkem 808200  

 

2. Náklady

Účet Název účtu Částka Komentář
50101 Sportovní materiál 134469
50102 Kancelářské potřeby 1744  
50103 Pohonné hmoty 2750  
50104 Ceny do soutěží 85995  
50105 Ostatní materiál 5494
50 Materiál 230452  
51201 Cestovné 2160  
51301 Náklady na reprezentaci 76290 Spojeno s turnaji
51801 Nájmy tělovýchovných zařízení 37000  
51804 Tělovýchovné služby 110000  
51805 Ubytování a stravování 52813  
51810 Ostatní služby 10833 Stravování, web, účto
51 Služby 289096  
54904 Odměny organizátorům a rozhodčích 243630  
54 Ostatní náklady 243630  
  Celkem 763178  

 

Výnosy: 808 200,00,- Kč

Náklady: 763 173,00,- Kč

Rozdíl:      45 027,00,- Kč