Plán činnosti UNIASK ČR, z.s. na rok 2019

  

Poř.

Čís.

Úkol - opatření

Odpovídá

Účast

Součinnost

Termín

Poznámky

 1.

 Organizační činnost

 1.1.

 Přijímání nových členských klubů

 předseda

 výbory sportovních  klubů

 průběžně

 Stanovy

 UNIASK ČR, z.s., smlouvy o  součinnosti

 1.2.

 Pomoc, Předložení, sumarizace a odeslání přihlášek k Programům dotační politiky na rok 2019

 * programy MO ČR

 předseda, tajemnice

 výbory členských klubů

 do 27.9.

 Dle pokynů MO, Odbor pro válečné veterány

www.army.cz

 

 1.3.

 Předložení a sumarizace výkazu  evidence členské základny k 31.12.2018

 místopředseda,

 tajemnice

 členské kluby

 do 30.3.

 Pokyn č. 05 předsedy UNIASK ČR

 2.

 Zasedání, porady

 2.1.

 XXV. valná hromada

UNIASK ČR, z.s.

 výkonný výbor

 členské kluby, hosté

 11.4. - 14:00  hod

 Praha - ASC Dukla

 2.2.

 Plenární zasedání ČOV

 výkonný výbor

 ČOV

 předseda

 18.4.

 Praha

 2.3.

 Zpracování a provedení přípravy Turnaje tolerance dle zvláštního plánu

 předseda

 místopředseda

 prosinec 2018 - červen 2019

 Praha

 

 2.4.

 Zasedání výkonného výboru a kontrolní komise UNIASK ČR

 předseda
VV a KK UNIASK ČR

 členové
VV a KK UNIASK ČR

 18.1.

 22.3.

   7.6.

    - 9. 

   - 11.

vždy 12:30

 Praha

 Praha

 Praha

 Praha

 Praha

 2.5.

 

 Setkání ředitele ASC DUKLA a předsedy UNIASK ČR


 

 předseda 

 místopředseda

 únor

 květen

 září

 listopad

 Praha - ASC DUKLA

 Praha - ASC DUKLA

 Praha - ASC DUKLA

 Praha - ASC DUKLA

 2.6.

 Porady předsedy

a místopředsedů

 předseda

 výkonný   místopředseda

 podle potřeby

 Praha

 3.

 Ekonomická činnost

 3.1

 Úhrada členských příspěvků za rok 2018

 členské kluby

 místopředseda

 do 31.5.

 

3.2.

 Vydání rozhodnutí na poskytnutí neinvestičních dotací členským klubům

 předseda

 tajemnice

 do 16.2.

 

3.3.

 Vyúčtování

neinvestičních dotací

 členské kluby

 místopředseda

 1 měsíc po skončení akce

 

3.4.

Účetní závěrka za rok 2018

 předseda

 tajemnice

 do 30.3.

 

3.5.

 Předložení a potvrzení žádostí o přenechání dočasně nepotřebného majetku státu

 členské kluby

 předseda

 průběžně

 Pokyn č. 04/2009

 4.

 Sportovní akce

 4.1.

 XXV. ročník turnaje v ledním hokeji o Pohár vel. Vzd.S AČR

 AC AERO

 Hradec Králové

 A. Mařík

 7.-9.3.

 Třebechovice p. O.

 4.2.

 XXV. střelecké soutěže o Pohár vel. posádky Liberec

 VTJ JEŠTĚD

Liberec

 V. Liszok

 květen

 Liberec

 4.3.

 XVI. ročník Memoriálu mjr. Ing. K. Špatenky v malé kopané

 TJ DUKLA

 Liberec

 V. Šebela

 C. Shcejbal

 A. Fišerová

 17.5.

 Liberec

 4.4.
 IV. ročník turnaje BeeBall Brno Cup
 
 SK Sever Brno  M. Doležel  20.5.  Brno

 4.5.

 XVII. ročník fotbalového turnaje přípravek DUKLA MINICUP

 FK DUKLA Praha, z.s.  

 V. Liszok

 C. Schejbal

 20.6.

 Praha - Juliska

 4.6.

  XXI. ročník Turnaje tolerance o pohár místopředsedkyně Senátu P ČR v malé kopané

 výkonný výbor

 FK DUKLA

 Praha, z.s.
 
 V. Liszok, výbor  UNIASK

 16.6.

 Praha - Juliska

 4.7.  Memoriál Jaromíra ZBRANKA v malé kopané  AC AERO

 Hradec Králové

 I. Bugár  7.6.  Hradec Králové

 4.8.

 XXX. ročník Velké ceny AČR v brokové střelbě

 SSK DUKLA

 Hradec Králové

 J. Ploc

 C. Schejbal

 15.- 17.6.

 

 Hradec Králové

 

 4.9.

 3. a 4. ČP žáků ve vodním slalomu

 Kajak klub Brandýs n.L.  J. Volf  23. - 24.6.  Brandýs n.L.

 4.10.

 XII. ročník Běhu proti rakovině

 ASK Strakonice

 I. Bugár

 A. Mařík

 20.9.

 Strakonice

 4.11.

 Mem. Gen Hradila v šachu   

 TJ Dukla Praha

 R. Soural

 C. Schejbal

 13.10.

 Praha - Juliska

 4.12.  XIII. ročník otevřené střelecké soutěže klub. Poháru
 SK AVZO a SSK 600 při 
 MO Praha
 
 I. Bugár  leden - prosinec  Praha - Ryzyně
 4.13.
 XIV. ročník otevřeného turnaje v bowlingu - Mem. A. Šulce
 
  výkonný výbor  

 C. Schejbal

 A. Fišerová

 listopad,
 prosinec
 Praha

 4.14.

 Vánoční turnaj v sálové kopané

  AC AERO

  H.Králové

 J. Kormoš

 8.12.

 Hradec Králové

 5.

 Společenské akce

 5.1.

 Slavnostní vyhlášení ankety Armádní sportovec roku 2019

 ASC DUKLA

 MO ČR

 výkonný výbor

 25.10.

 Voj. klub Praha

 5.2.  

 

 5.3.

 Výroční setkání s jubilanty  armádního sportu

 ASC DUKLA

 MO ČR

 4.12.

 Voj. klub Praha