Plán činnosti UNIASK ČR, z.s. na rok 2017

  

Poř.

Čís.

Úkol - opatření

Odpovídá

Účast

Součinnost

Termín

Poznámky

 1.

 Organizační činnost

 1.1.

 Přijímání nových členských klubů

 předseda

 výbory sportovních  klubů

 průběžně

 Stanovy

 UNIASK ČR, smlouvy o  součinnosti

 1.2.

 Pomoc, Předložení, sumarizace a odeslání přihlášek k Programům dotační politiky na rok 2018

 * programy MO ČR

 předseda, tajemnice

 výbory členských klubů

 do 29.9.

 Dle pokynů MO, Odbor pro válečné veterány

www.army.cz

 

 1.3.

 Předložení a sumarizace výkazu  evidence členské základny k 31.12.2016

 místopředseda,

 tajemnice

 členské kluby

 do 24.3.

 Pokyn č. 05 předsedy UNIASK ČR

 2.

 Zasedání, porady

 2.1.

 XXIV. valná hromada

UNIASK ČR, z.s.

 výkonný výbor

 členské kluby, hosté

 27.4. - 14:00  hod

 Praha - ASC Dukla

 2.2.

 Plenární zasedání ČOV

 výkonný výbor

 ČOV

 předseda

 24.4.

 Praha

 2.3.

 Zpracování a provedení přípravy Turnaje tolerance dle zvláštního plánu

 předseda

 místopředseda

 prosinec 2016 - červen 2017

 Praha

 

 2.4.

 Zasedání výkonného výboru a kontrolní komise UNIASK ČR

 předseda
VV a KK UNIASK ČR

 členové
VV a KK UNIASK ČR

 19.1.

 23.3.

   1.6.

  9.11.

vždy 12:30

 Praha

 Praha

 Praha

 Praha

 Praha

 2.5.

 

 Setkání ředitele ASC DUKLA a předsedy UNIASK ČR


 

 předseda 

 místopředseda

 únor

 květen

 září

 listopad

 Praha - ASC DUKLA

 Praha - ASC DUKLA

 Praha - ASC DUKLA

 Praha - ASC DUKLA

 2.6.

 Porady předsedy

a místopředsedů

 předseda

 výkonný   místopředseda

 podle potřeby

 Praha

 3.

 Ekonomická činnost

 3.1

 Úhrada členských příspěvků za rok 2017

 členské kluby

 místopředseda

 do 24.3.

 Usnesení XIX. valné hromady

3.2.

 Vydání rozhodnutí na poskytnutí neinvestičních dotací členským klubům

 předseda

 tajemnice

 do 10.2.

 

3.3.

 Vyúčtování

neinvestičních dotací

 členské kluby

 místopředseda

 1 měsíc po skončení akce

 

3.4.

Účetní závěrka za rok 2016

 předseda

 tajemnice

 do 31.3.

 

3.5.

 Předložení a potvrzení žádostí o přenechání dočasně nepotřebného majetku státu

 členské kluby

 předseda

 průběžně

 Pokyn č. 04/2009

 4.

 Sportovní akce

 4.1.

 XXIII. ročník turnaje v ledním hokeji o Pohár vel. Vzd.S AČR

 AC AERO

 Hradec Králové

 A. Mařík

 8.-10.3.

 Třebechovice p. O.

 4.2.

 XXIII. střelecké soutěže o Pohár vel. posádky Liberec

 VTJ JEŠTĚD

Liberec

 V. Liszok

 květen

 Liberec

 4.3.

 XIV. ročník Memoriálu mjr. Ing. K. Špatenky v malé kopané

 TJ DUKLA

 Liberec

 V. Šebela

 C. Shcejbal

 A. Fišerová

 18.5.

 Liberec

 4.4.
 II. ročník turnaje BeeBall Brno Cup
 
 SK Sever Brno  M. Doležel  20.5.  Brno

 4.5.

 XV. ročník fotbalového turnaje přípravek DUKLA MINICUP

 FK DUKLA Praha o.s.  

 V. Liszok

 C. Schejbal

 14.6.

 Praha - Juliska

 4.6.

  XIX. ročník Turnaje tolerance o pohár místopředsedkyně Senátu P ČR v malé kopané

 výkonný výbor

 FK DUKLA

 Praha, z.s.
 
 V. Liszok, výbor  UNIASK

 3.6.

 Praha - Juliska

 4.7.

 XXVIII. ročník Velké ceny AČR v brokové střelbě

 SSK DUKLA

 Hradec Králové

 J. Ploc

 C. Schejbal

 4.- 6.8.

 

 Hradec Králové

 

 4.8.

 IX. ročník Běhu naděje

 ASK Strakonice

 I. Bugár

 A. Mařík

 září

 Strakonice

 4.9.

 Mem. Gen Hradila v šachu   

 TJ Dukla Praha

 R. Soural

 C. Schejbal

 15.10.

 Praha - Juliska

 4.10.  XI. ročník otevřené střelecké soutěže klub. Poháru
 SK AVZO a SSK 600 při 
 MO Praha
 
 I. Bugár  leden - prosinec  Praha - Ryzyně
 4.11.
 Cyklistické kritérium MTB
 
 TJ Dukla Praha  L. Thun
 P. Hejhal
 28.10.  Harrachov

 4.12

 XII. ročník otevřeného turnaje v bowlingu - Mem. A. Šulce

 výkonný výbor

 C. Schejbal

 A. Fišerová

 listopad, prosinec

 Praha

 5.

 Společenské akce

 5.1.

 Slavnostní vyhlášení ankety Armádní sportovec roku 2017

 výkonný výbor

 MO ČR

 ASC DUKLA

 26.10.

 Voj. klub Praha

 5.2.

 Výroční setkání s jubilanty  armádního sportu

 výkonný výbor

 MO ČR

 ASC DUKLA

 5.12.

 Voj. klub Praha